Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст машини самохідної для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виконання робіт; будову, принцип роботи, технічні характеристики установки; правила її експлуатації, технічного обслуговування та ремонту; способи виявляння й усунення несправностей; основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила дорожнього руху.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує установкою самохідною для прочищання швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки іноземного виробництва (типу CRAFCO) з програмним забезпеченням під час виконання робіт з прочищання деформаційних, температурно-компенсаційних і конструктивних швів та видалення залишків фарби дорожньої розмітки у ході будівництва та ремонту автомобільних доріг різного призначення, аеродромів, інших лінійних та площинних об'єктів. Контролює технічний стан установки, готує її до роботи, встановлює та замінює металеву щітку робочого органа. Виконує щозмінне технічне обслуговування установки, заправляє її паливом. Бере участь у плановому запобіжному ремонті установки.