Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст самохідної плавильно-заливальної машини для заповнення швів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виконання робіт; будову, принцип роботи, технічні характеристики машини; правила її експлуатації, технічного обслуговування та ремонту; способи виявляння й усунення несправностей; основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила дорожнього руху.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує самохідною плавильно-заливальною машиною для заповнення швів іноземного виробництва (типу CRAFCO) з програмним забезпеченням під час виконання робіт із заливання гумово-бітумною мастикою деформаційних, температурно-компенсаційних і конструктивних швів на бетонних підлогах і на покриттях у ході ремонту автомобільних доріг різного призначення, аеродромів, інших лінійних та площинних об'єктів. Контролює технічний стан машини, готує її до роботи. Бере участь у заповненні котла машини брикетами бітумної мастики та виконує її розігрів. Бере участь у щозмінному технічному обслуговуванні. Здійснює заправлення установки паливом. Бере участь у її плановому запобіжному ремонті.