Категорія - Робітники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Лінійний наглядач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійне навчання зі здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за відповідною робітничою професією.

Знає та застосовує у діяльності: Дисциплінарний статут, вимоги нормативно-правових актів, наказів та інших керівних документів; правила охорони праці та пожежної безпеки; призначення, будову, можливості та основи належного застосування техніки; порядок і послідовність налагодження апаратури та встановлення зв’язку; функціональні обов’язки під час розгортання (згортання) і забезпечення зв’язку та експлуатації станції; правила ведення переговорів технічними засобами зв’язку; методику оцінки якості зв’язку вимірювальними приладами; порядок несення чергування на вузлах (лініях) зв’язку, їх охорони та охорони інженерного обладнання; правила станційно-експлуатаційної служби на вузлах і лініях зв’язку; порядок проведення річного технічного обслуговування техніки; основи організації зв’язку та принципи його забезпечення; порядок проведення технічного обслуговування техніки зв’язку; основи належного застосування техніки зв’язку; обов’язки, що покладаються на нього під час виконання завдань за призначенням.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує функціональні обов’язки під час розгортання (згортання) і забезпечення зв’язку. Експлуатує засоби зв’язку, вимірює параметри каналів зв’язку та оцінює їх характеристики. Стежить за роботою сигналізації на абонентській лінії. Підтримує апаратуру та техніку, які закріплені за ним, у постійній готовності. Дотримується вимог інструкції з безпеки зв’язку. Володіє засобами захисту та технікою станції, належно їх експлуатує, зберігає та обслуговує. Готує засоби захисту та техніку до виходу на кожне навчання або заняття. Виконує завдання в умовах різних ступенів належної готовності, під час проведення навчання та мобілізаційних заходів. Вживає заходів щодо охорони довкілля у місцях розташування та дій станції. Дотримується порядку та послідовності виконання мобілізаційних заходів відповідно до встановленого порядку. Дотримується правил безпеки на заняттях, навчаннях і під час роботи з технікою та засобами захисту. Веде встановлену звітність і службову документацію.

Спеціалізація
Має право: вносити пропозиції щодо поліпшення або вдосконалення роботи; забезпечуватися необхідними засобами для роботи; у межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про виявлені недоліки та вносити пропозиції щодо їх усунення.