Категорія - Робітники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Помічник оперативного чергового", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства; види та форми звітності; правила службового етикету; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення; правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Під керівництвом оперативного чергового виконує роботу, пов’язану з оперативно-технічним управлінням мережами державної системи урядового зв’язку в умовах мирного часу, надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного часу. За дорученням оперативного чергового здійснює передавання сигналів оповіщення про приведення органів Держспецзв’язку у готовність до функціонування в умовах особливого періоду. Бере участь у контролі робіт з відновлення функціонування пошкоджених елементів мереж. У межах своїх повноважень своєчасно доводить до підрозділів оперативно-технічних та чергових служб Держспецзв’язку розпорядження керівництва з питань організації та забезпечення функціонування мереж урядового зв’язку. Здійснює збір інформації щодо замовлень на розгортання додаткових засобів зв’язку, функціонування аварійної сигналізації, усунення порушень безпеки зв’язку. Підтримує у межах своєї компетенції взаємодію структурних підрозділів органів Держспецзв’язку, які задіяні у технологічному процесі забезпечення функціонування державної системи урядового зв’язку. Здійснює, за дорученням оперативного чергового, заходи, спрямовані на забезпечення абонентів зв’язком належної якості у місцях їх постійного та тимчасового перебування. Бере участь у проведенні планових та позапланових перевірок чергових служб щодо їх функціональної готовності.

Спеціалізація
Має право: отримувати оперативні дані та довідкові матеріали, необхідні для виконання своїх функціональних обов`язків; отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції з питань організації та забезпечення оперативно-технічного управління мережами.