Категорія - Фахівці |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Старший інспектор з нетаємного діловодства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення діловодства; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкції з діловодства; нормативні стандарти системи організаційно-розпорядчої документації; порядок контролю за проходженням службових документів і матеріалів; основи державного управління та права; види і форми звітності; правила службового етикету; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення; правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу, пов’язану з прийманням, реєстрацією та розподілом кореспонденції в органі Держспецзв’язку. Контролює своєчасну обробку отриманої та надісланої кореспонденції, її доставляння за призначенням. Керує роботою з обліку обігу документальних матеріалів. Здійснює систематичний контроль за термінами виконання документів та їх належним оформленням. Організовує роботу зі створення довідкової бази документів. Контролює здавання до архіву відповідної документації, складає опис справ, що надходять для зберігання до архіву. Здійснює перевірку наявності документів та матеріалів згідно із чинним законодавством та нормативними документами Держспецзв’язку. Організовує друкування та тиражування документів та оформлює витяги з них. Забезпечує здавання до архіву матеріалів, закінчених у процесі діловодства. Контролює своєчасність та якість проведення інструктажів особового складу Держспецзв’язку щодо дотримання вимог інструкції з ведення діловодства. Контролює забезпечення належного зберігання службової документації.

Спеціалізація
Має право: отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.