Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Калібрувальник харчових продуктів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: види та сорти каліброваних культур, правила калібрування; вимоги до якості культур, що надходять на калібрування; ознаки нестандартної продукції; будову, принцип дії калібрувальної машини.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес калібрування овочевих культур, фруктів та інших продуктів на калібрувальних машинах. Завантажує сировину у машину. Розрівнює сировину у бункерах. Перевіряє якість калібрування за заданими розмірами або вагою. Відбирає нестандартну сировину. Підносить порожню тару до калібрувальної машини. Наповнює тару з придатними продуктами і транспортує на наступну обробку, а з дефектними - в утильцех. Включає і виключає устаткування. Чистить його, миє калібрувальні машини. Записує у журналі вагу відкаліброваного продукту за показаннями автоматичних вагів.