Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Машиніст буртоукладальної машини 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Наявність посвідчення тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва певної категорії. Стаж роботи за професією машиніста буртоукладальної машини 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні схеми і схеми управління; методи регулювання буртоукладальних машин; правила проведення середнього і капітального ремонту; правила пуску, зупинки і обслуговування пускових і основних двигунів; будову контрольно-вимірювальних приладів; режим роботи машини; способи запобігання, виявлення і усунення несправностей у роботі буртоукладальної машини; правила монтажу і демонтажу різнотипних буртоукладальних машин, порядок випробування двигунів; правила ведення приймально-здавальної документації на буряки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує буртоукладальними машинами при виконанні розвантажувальних робіт. Готує до роботи і запускає буртоукладальні машини. Регулює швидкість руху похилого і укладального транспортерів та стріли у горизонтальному і вертикальному напрямках. Керує за допомогою звукової сигналізації діями водіїв автомобілів під час їх розвантаження і чергуванням розвантаження на площадках. Організовує безпечну роботу водіїв автомашин. Переміщує буртоукдадальну машину. Виявляє і усуває несправності у роботі її вузлів і механізмів. Проводить поточний ремонт і налагодження, монтаж і демонтаж буртоукладальної машини. Бере участь у середньому і капітальному ремонті машини і окремих її агрегатів і вузлів. Оформлює приймальну документацію на розвантажуваний буряк.