Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом залізнично-будівельних машин та слюсарем з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення, технічні характеристики машини, якою керує; правила й інструкції щодо монтажу, демонтажу, експлуатації та ремонту машини; правила програмного керування машиною, основи роботи з комп'ютером; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; способи виявлення причин несправностей та їх усунення; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та електричної енергії, сорти та властивості мастил, палива, що застосовуються, правила їх зберігання; інструкції щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт; правила технічної експлуатації залізничних доріг, технологію виконання складних залізнично-будівельних робіт та вимоги до якості робіт; слюсарну та електротехнічну справи з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин і правила експлуатації електричних установок; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує залізнично-будівельними машинами різних типів і призначення (планувальником баласту; динамічним стабілізатором колії; машиною для нарізання кюветів; машиною для укладання стрілочних переводів; виправно-підбивально-рихтувальною машиною; вакуумним навантажувачем баласту; щебенеочищувальною машиною), обладнаними електронною та комп'ютерною системами зі складними технічними характеристиками та програмним забезпеченням, що застосовуються під час будівництва та ремонту верхньої споруди залізничних доріг, сортувальних гірок, систем автоматики та телемеханіки руху поїздів тощо. Здійснює щозмінне та технічне обслуговування залізнично-будівельної машини, якою керує, виявляє й усуває несправності у її роботі, перевіряє справність вузлів електронної та комп'ютерної систем. Контролює технічний стан машини, якою керує, здійснює підготовку її до роботи. Бере участь у плановому запобіжному ремонті машини, якою керує. Веде первинну технічну документацію.