Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 7 розряду та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 3.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики снарядів, установок, якими керує; причини виникнення несправностей, способи їх виявляння та усунення; правила й інструкції з експлуатації, монтажу та демонтажу, технічного обслуговування та ремонту; технічні вимоги до якості робіт; режими змащування; норми витрат паливних і мастильних матеріалів, способи їх економії; слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує механічним устаткуванням землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок під час розробляння грунту землесосними снарядами та грунтонасосними установками на: днопоглиблювальних роботах; спорудженні насипів і дамб, вимиванні котлованів, каналів, бюветів; намиванні площ, добуванні піску тощо. Виконує щозмінне технічне обслуговування механічного устаткування снарядів, установок, агрегатів та механізмів, бере участь у їх плановому запобіжному ремонті. Керує: збагачувальною сортувальною грунтонасосною установкою водопродуктивністю понад 4000 м3/год.; плавучою забійною та перекачувальною грунтонасосною установкою (станцією) водопродуктивністю понад 4000 М3/ГОД.

Спеціалізація
Помічник машиніста тарифікується за розрядом нижчим на один від машиніста. Змінні машиністи та помічники машиністів повинні мати кваліфікаційну групу з електричної безпеки на одну групу нижчу від машиніста.