Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю регулювання та керування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи електротехніки й електроніки; призначення, будову та принцип дії апаратури автоматичного контролю, регулювання й керування І категорії складності; зразкові прилади й пристрої, призначені для перевіряння робочих систем вимірювання; способи монтажу та налагоджування приладів І категорії складності; інструкції Держстандарту України щодо перевірки робочих приладів І категорії складності; правила читання електричних схем.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує передмонтажне перевіряння, автономне та комплексне налагоджування апаратури автоматичного контролю, регулювання й керування І категорії складності.

Приклади робіт
Передмонтажне перевіряння та регулювання окремих елементів, первинних і передавальних перетворювачів (датчиків), сигналізаторів, що застосовуються у схемах керування блокування, захисту, вторинних приладів уніфікованих комплексів та інших, автономне та комплексне налагоджування електричних схем дистанційного керування.