Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Оператор-терміст на пересувних термічних установках 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи фізики й електротехніки; види та типи нагрівників, марки струмопідвідних кабелів і проводів, термоелектричних перетворювачів і термоелектродних проводів, що застосовуються під час термічного обробляння; призначення, умови застосування та будову простих контрольно-вимірювальних приладів; принцип роботи зварювальних трансформаторів, що застосовуються для термічного обробляння.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує найпростіші роботи під час термічного обробляння зварних з'єднань.

Приклади робіт
Підготовляння кромок труб до підігрівання та зварних з'єднань до місцевого термічного обробляння. Ізолювання термоелектричних перетворювачів і труб термоізоляційними матеріалами. Очищання від окалини зварних з'єднань труб після місцевого термічного обробляння. Прокладання термоелектродних проводів, живильних кабелів, проводів і рукавів.