Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Монтажник устаткування котельних установок 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування котельних установок 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи монтажу, регулювання та налагоджування особливо складного котельного устаткування; правила випробування котельних установок під час введення їх в експлуатацію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні високоточні роботи. Монтаж особливо складного устаткування котельних установок.

Приклади робіт
Монтаж каркасів котлів, корпусів електрофільтрів, скруберів і батарейних циклонів. Технічний огляд та установлювання барабанів котлів, колекторів і пароохолоджувачів. Монтаж поверхонь нагрівання котлів (екранів, радіаційних поверхонь, пароперегрівачів, водяних економайзерів). Монтаж трубчастих і регенеративних повітропідігрівачів. Установлювання пальників. Монтаж пило-, газо- та повітропроводів складної конфігурації і компенсаторів. Установлювання осаджувальних і коронуючих електродів електрофільтрів. Монтаж механізмів струшування електродів та їх приводів. Індивідуальне випробовування устаткування.