Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер основної виробничої дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва підприємства щодо діяльності основного виробництва; технологічний режим виробництва й вимоги до продукції, що випускається; використовуване обладнання й правила його технічної експлуатації; план ліквідації аварій; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує робітниками зміни з переробки рядового вугілля та випуску продуктів збагачення. Забезпечує: видавання нарядів на виконання робіт згідно з отриманими завданнями; раціонально розставляє штат по робочих місцях з урахуванням кваліфікаційної підготовки та особистих якостей виконавців; здавання й приймання зміни відповідно до технічних умов і правил внутрішнього трудового розпорядку; дотримання всіма робітниками зміни установленого технологічного режиму збагачення вугілля, правил експлуатації обладнання й вимог до його утримання; бережливе ставлення до обладнання, інвентарю, інструментів, будівель та споруд; підтримання чистоти на виробничих майданчиках та робочих місцях; своєчасне вживання заходів щодо усунення причин, які викликають збільшення безповоротних втрат, підвищення зольності концентрату тощо, а також запобігання випуску некондиційної продукції; зупинку робіт у випадку загрози життю та здоров'ю працюючих або нанесення значних матеріальних збитків, а якщо необхідно - виведення робітників у безпечні місця з терміновим звітом начальнику зміни чи іншій відповідальний особі; під керівництвом начальника зміни вивчення персоналом плану запобігання й ліквідації аварій у частині обслуговуваних робочих місць; детальний інструктаж робітників з освоєння нової техніки й технології, а також при переведенні на інше робоче місце. Контролює: виконання робітниками змінних завдань з обсягу та якості продукції, що випускається, дотримання норм матеріальних та трудових витрат; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Вносить пропозиції щодо заохочення робітників, що відзначилися, встановлення доплат за суміщення професій, розширення зон обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт; про присвоєння робітникам кваліфікаційних розрядів; щодо накладання дисциплінарних стягнень за порушення трудової та виробничої дисципліни; кадрових переміщень. Веде встановлену первинну звітну документацію та щоденний табельний облік виходу робітників.