Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Начальник дільниці лінійно-кабельної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали з питань загальної експлуатації засобів зв'язку; перспективи розвитку виробництва; основні технічні характеристики, скелетні та принципові схеми технічних засобів; правила технічної експлуатації, проектування, будівництва і ремонту лінійно-кабельних споруд; схеми організації та будування лінійно-кабельних споруд; Закон України "Про зв'язок"; порядок приймання в експлуатацію нових, реконструйованих і відремонтованих споруд зв'язку; досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері експлуатації та ремонту засобів виробничо-технологічного зв'язку; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення щодо оплати праці та матеріального стимулювання; норми і розцінки на виконувані роботи; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує проведенням робіт з підтримання у справному стані кабельних і повітряних ліній зв'язку. Забезпечує: виконання графіків профілактичного і поточного ремонту лінійно-кабельних споруд зв'язку; розроблення і виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці, зниження матеріальних і трудових витрат на утримання лінійних споруд та абонентських пристроїв; впровадження передових методів праці, нової техніки; робітників дільниці необхідними матеріалами, обладнанням і запасними частинами для експлуатації та ремонту лінійно-кабельних споруд; складання дефектних відомостей; збереженість закріпленого за дільницею майна. Організовує: своєчасне й якісне усунення всіх видів пошкоджень на лінійних спорудах зв'язку; проведення вимірювань електричних характеристик лінійних споруд; проведення інструктажу та навчання технічного персоналу дільниці. Здійснює: нагляд за веденням будівельно-монтажних робіт у зоні проходження кабельних споруд; контроль за дотриманням установлених габаритів у місцях перетину ліній зв'язку з лініями електропередачі, а також у місцях переходів через залізничні та шосейні дороги; видавання нарядів та приймання виконаних робіт. Обстежує і складає паспорти на особливо складні лінійно-кабельні споруди, складає загальні схеми і картограми магістральної мережі та міжстанційного зв'язку. Бере участь: у розробленні планів роботи дільниці; у розробленні заходів щодо розвитку та реконструкції лінійно-кабельного господарства; у комісіях з приймання в експлуатацію нових, реконструйованих та відремонтованих ліній зв'язку; у розробленні та впровадженні нових форм паспортів лінійно-кабельних споруд зв'язку та вносить необхідні зміни в схеми і планшети ліній зв'язку. Аналізує роботу лінійно-кабельних споруд і розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток; календарні графіки виходу на роботу. Контролює: якість виконуваних робіт; справність апаратури і точність показників вимірювальних приладів; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.