Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник випарювання та гранулювання 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випарювання та гранулювання 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему процесу випарювання та гранулювання виробництва нітроамофоски; правила регулювання процесу; будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; схеми сигналізації та блокувань; технологічні властивості аміаку, аміачної селітри і нітроамофоски; державні стандарти на готовий продукт; методику проведення контрольних аналізів та розрахунків.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде комплекс технологічних стадій одержання нітроамофоски шляхом випарювання розчину нітроамофосу, змішування плаву з хлористим калієм, аміаком і дрібною фракцією нітроамофоски, очищення сокової пари від аміаку, домішок, що містять у собі фтор, гранулювання плаву, класифікації продукції за гранскладом, кондиціювання готової продукції антизлежуючими добавками на агрегатах одиничною потужністю понад 450 тис.т на рік. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу. Контролює показники режиму процесу випарювання та гранулювання за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів, які провадяться. Розраховує дозування амселітри для уловлювання сполук фтору, аміаку. Керує коректуванням дозувань, співвідношень готового продукту, диспергатору. Контролює роботу автоматизованого аналізу систем аспірації. Виконує контрольні аналізи, експрес-аналізи на різних стадіях процесу. Стежить за роботою всього устаткування. Керує пуском та зупинкою устаткування всієї технологічної стадії. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму, усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Веде облік витрат сировини та кількості одержаної продукції.