Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи знань про будову та принцип дії устаткування, яке використовує у роботі, та правила керування ним; правила та способи виконання простих слюсарно-складальних робіт; призначення та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв, контрольно-вимірювальних інструментів та приладів, нормального та спеціального різального інструменту; основні механічні та радіотехнічні властивості матеріалів, які обробляє та використовує при складанні; основи знань про допуски, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); правила заточування простого різального інструменту; елементарні знання з електро- і радіотехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає прості прилади, вузли та блоки радіоелектронної апаратури та апаратури провідного зв'язку із слюсарним підганянням деталей, які входять у складання, під керівництвом слюсаря-складальника більш високої кваліфікації. Ріже заготовки, комплектує та готує деталі до складання. Обробляє площини деталей за 12-14 квалітетами (5-7 класами точності). Розмічає, свердлить, нарізає різьбу, гне, клепає, паяє, склеює та виконує інші прості механоскладальні роботи. Виконує різні прості слюсарні операції оброблення та підганяння різних простих сполучених деталей та вузлів.

Приклади робіт
Блоки прості хвилеводів, спецпристроїв, променеві комплекси та інші вироби - встановлення та кріплення плат, загальне складання. Вводи антенні - встановлення та кріплення у складанні (на конвеєрі). Вилки штепсельні, рознімання та фішки - складання. Вузли для реле - складання. Вузли та блоки ЕОМ (прості) - поточне та поопераційне складання. Гайки, гвинти, різьбові оправки - встановлення та закріплення, покриття лаком. Гнізда штепсельні до ізоляційних панелей - складання з установленням наконечників та перемичок. Головки магнітні - складання осердь. Електрорадіоелементи - заготовлення, формування вручну. Каркаси котушок трансформаторів - складання. Касети до малогабаритних магнітофонів - складання. Кінескопи, динаміки - встановлення та кріплення. Ковпачки виробів типу ФРМ, ФШМ; корпуси виробів типу ПРМ, ТИМ, вироби типу ФМТ, СА, ВД - складання. Контакти різних видів - запресування у контактні пружини на ручних та механічних пресах та автоматах. Коробки телефонні розподільні - складання. Косинці, скоби, планки, тримачі - встановлення та розвальцювання втулок, заклепок. Магнітофони - складання перемикача ПГК. Об'єктив дозиметра - складання, розвальцювання на автоматі. Панелі, плати, колодки гетинаксові, текстолітові, склотекстолітові тощо - встановлення контактних пелюсток з розвальцюванням пустотілих заклепок на верстаті з попереднім розсвердлюванням отворів. Плати, панелі - розвальцювання пістонів, втулок, пелюсток, заклепок, штирів вручну та на пресі. Плати друковані багатошарові - різання заготовок, пропилювання контурів за шаблоном, складання, армування. Прокладки гумові та з інших матеріалів - пробивання пазів, отворів. Реле прості - складання. Телевізори, радіоприймачі - поопераційне складання на конвеєрі. Трансформатори всіх видів - набивання залізом, установлення магнітопроводу та кріплення пакета шпильками, обоймою, косинцями, стяжками, установлення та закріплення на панелі. Фільтри кварцові апаратури дальнього зв'язку - складання на конвеєрі. Хвилеводи нескладні - гнуття та слюсарне оброблення. Шасі радіовимірювальних приладів - складання. Шестерні, втулки, установочні кільця тощо - штифтування на валиках конічними штифтами з попереднім свердлінням та розгортанням отворів під штифти. Шафи - встановлення обшиття з нарізанням різьби, підганяння простих деталей на одиничних взірцях. Щитки ввідні для комутаційних ланцюгів - складання.