Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва бертолетової солі 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва бертолетової солі; фізико-хімічні основи та суть технологічних процесів; технологічний режим та правила регулювання процесів; фізико-хімічні і технологічні властивості хлористого калію, гіпохлориту калію, бертолетової солі; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виробництва бертолетової солі: "знешкоджування" хлорованих лугів від гіпохлориту, хлору, які в них містяться, та обмінної реакції (переведення хлорату кальцію в хлорат калію). Приймає хлоровані луги в реактор, підігріває луги. Продуває луги повітрям та завантажує мелясу ("знешкоджування"), підігріває реакційну масу та інтенсивно перемішує, видаляє шлам. Передає знешкоджені луги в реактор, провадить обмінні реакції. Регулює подавання пари, повітря, температуру проходження реакції, кількість хлористого калію та меляси. Розраховує хлористий калій, який завантажується. Відбирає проби. Контролює хід технологічного процесу, відсутність гіпохлориту і нерозчинних осадів у лугах, тривалість обмінної реакції за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами хімічних аналізів. Обслуговує реактори, відстійники, розчинники та інше устаткування. Пускає та зупиняє устаткування. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування. Провадить простий ремонт устаткування. Керує апаратниками фільтрації, випарювання, приготування хімічних розчинів та іншими працівниками, які зайняті у виробництві бертолетової солі.