Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Випусковий відповідальний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді випускового - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство з питань інформації; постанови, розпорядження, накази та інші документи органів вищого рівня, що визначають професійні вимоги до художнього рівня теле-, радіопередач; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; передовий та зарубіжний досвід телебачення, радіомовлення; технічні засоби та технології створення теле-, радіопередач; основи трудового законодавства; галузеві нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та забезпечує згідно із затвердженою програмою та графіком випуск теле-, радіопрограми мовного дня. Бере участь у розробленні поточних і оперативних планів редакцій (дирекції). Забезпечує контроль за дотриманням чинних інструкцій та технологічних правил підготовки та оформлення передач до ведення. У разі потреби коригує програму, дикторські тексти та оголошення. Контролює проходження передач в ефірі згідно із затвердженою програмою. Редагує інформаційні та інші матеріали, що надходять з відділів редакцій, кореспондентської мережі, регіональних теле-, радіокомпаній. Готує виклад офіційних документів та матеріалів преси, формує верстку інформаційних випусків. Узгоджує з відповідними підрозділами проходження особливо важливих програм. Підписує відповідну документацію про минулий ефірний день і фіксує всі зауваження щодо випуску. Підтверджує відповідність мікрофонних матеріалів, що вийшли в ефір, тим, що здаються до архіву. Готує огляди редакційної пошти. Працює з листами телеглядачів (радіослухачів), готує відповіді авторам листів.