Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Кіномеханік 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кіномеханіка 4-го розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, технічні характеристики, способи регулювання, юстирування та налагодження проекційної і звуковідтворюючої апаратури всіх видів кіновідеоустановок; правила заміни та установки магнітних звуковідтворюючих головок з використанням тест-фільмів та вимірювальних приладів; принципи синхронізації проекційної апаратури з апаратами звуковідтворення під час демонстрації фільму на декількох плівках; методи виявлення та способи усунення пошкоджень фільмокопій та магнітних фонограм; будову та правила користування пультом керування; принцип будови динамічної електрореклами; монтажні схеми і креслення кіновідеоустановок.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Демонструє фільми та проводить технічне обслуговування всіх видів кіновідеоустановок. Здійснює комплексну перевірку, налагодження, регулювання, юстирування та поточний ремонт проекційної, звуковідтворюючої апаратури, підсилюючих пристроїв, апаратури синхронізації, електросилових та електророзподільних пристроїв. Виконує роботи з монтажу та заміни кінотехнічного устаткування. Здійснює технічний нагляд за електромережею та електрообладнанням кіновідеоустановки. Вживає заходів щодо запобігання та усунення пошкоджень, що виникають під час роботи устаткування. Контролює забезпеченість апаратної усім необхідним для виконання безперебійної демонстрації кінофільмів (технічною документацією, устаткуванням, інструментом, технологічною оснасткою, фільмокопіями, матеріалами, комплектуючими частинами, вантажно-розвантажувальними засобами тощо).