Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник технологічного відділу з буріння", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали у галузі розроблення нафтових і газових родовищ; перспективи технічного розвитку підприємства; технологію буріння свердловин; організацію технологічної підготовки у бурінні; виробничі потужності та режим роботи устаткування; інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; вітчизняний і світовий досвід у галузі техніки та технології буріння; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує розробленням технологічних рекомендацій щодо встановлення раціональних способів буріння і оптимальних параметрів режимів буріння. Визначає найбільш перспективні напрямки щодо удосконалення технологічних процесів буріння. Організовує контроль за дотриманням установленої технології буріння свердловин, якістю проведення робіт з буріння, кріпленням та освоєнням свердловин. Керує безпосередньо на об'єктах окремими складними і новими технологічними процесами. Здійснює керівництво і контроль за розробленням та забезпеченням виробництва технологічною документацією. Розглядає зміни, які вносяться у технічну документацію у зв'язку з коректуванням технологічних процесів. Керує розробленням і здійснює контроль за виконанням технологічних заходів щодо підвищення показників буріння, запобігання аварій та ускладнень, скорочення витрат часу на їх ліквідацію. Організовує розроблення рекомендацій із застосування найефективніших вибійних двигунів і типів доліт за інтервалами буріння і площами розбурювання. Бере участь у розробленні завдань із впровадження нової техніки та технології буріння. Керує розробленням параметрів і рецептури з удосконалення приготування, оброблення і обважнювання промивальних рідин. Організовує промислові випробування нової техніки, матеріалів і технологічних процесів. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і нещасних випадків. Координує діяльність підрозділів, які забезпечують технологічну підготовку виробництва. Керує працівниками відділу.