Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Майстер із складних робіт у бурінні свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: технічні характеристики, конструктивні особливості та режим роботи бурового устаткування, інструменту і пристроїв; правила їх технічної експлуатації; технологію виробничого процесу і ведення складних бурових робіт; методи боротьби з викидами, відкритим фонтануванням та іншими ускладненнями; причини виникнення і методи ліквідації аварій і ускладнень; методи боротьби з поглинанням; склад і спосіб застосування сумішей для ізоляції зон поглинання; методи проведення технічних розрахунків і основи конструювання; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за дотриманням заданої технології з метою запобігання виникненню аварій і ускладнень. Керує і безпосередньо бере участь у проведенні складних, небезпечних робіт та ліквідації аварій і ускладнень. Бере участь у роботах із спускання глибоких обсадних колон. Контролює технічний стан вишок та інструменту. Бере участь у підготовці завдань з капітального ремонту свердловин, ліквідації аварій і ускладнень, вивченні й аналізі причин їх виникнення. Безпосередньо бере участь у ліквідації викидів і відкритих фонтанів. Розробляє нестандартний ловильний інструмент і пристрої. Бере участь у розробленні інструкцій і заходів щодо запобігання аваріям і ускладненням. Бере участь у роботі з ліквідації аварій і ускладнень, веде профілактику із запобігання аваріям під час будівництва та експлуатації свердловин і складає профілактичні карти. Здійснює контроль за правильним зберіганням і експлуатацією ловильного інструменту та пристроїв, відпрацюванням вантажопідіймальних механізмів, параметрами розчинів. Оформлює документацію на списання ловильного інструменту і пристроїв, які стали непридатними, та на отримання нових. Навчає робітників бригад безаварійному проведенню свердловин із запобіганням нафтогазопроявленню. Веде необхідну технічну документацію.