Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Продюсер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: основи аудіо-візуального бізнесу, юридичних норм договірних взаємовідносин у виробництві та розповсюдженні фільмів, маркетингу; засоби пропаганди і рекламування фільмів; ринки розповсюдження кінопродукції; законодавчі та нормативні документи з авторського права і суміжних прав, кінематографії; нормативні та законодавчі акти трудового права, відомчі положення про оплату праці працівників кінематографії; досягнення науково-технічного прогресу в сфері кіновиробництва; економіку кінематографії; організацію виробництва і управління на кіностудії; накази, розпорядження та інструкції центрального органу виконавчої влади у галузі кінематографії; технологію фільмовиробництва; основи кінорежисури; сучасний досвід організації виробництва фільмів; методику розроблення календарно-постановочного плану виробництва фільму (складання лімітного, генерального та інших кошторисів на постановку фільму); нормативи на виробництво фільмів; фінансові відносини знімальної групи з банком та іншими організаціями; планування і фінансування виробництва фільмів; оперативно-виробничий облік та звітність; техніко-економічний аналіз роботи знімальної групи; основи діловодства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує і фінансує створення та розповсюдження фільму. Вибирає літературний матеріал, ідею, тему. Бере участь у розробленні на основі літературного сценарію художньої концепції фільму і створенні режисерського сценарію кінофільму, контролює історичну та фактичну достовірність матеріалу. Складає бізнес-план з докладним лімітом витрат. Визначає творчо-виробничі показники (жанр, метраж фільму, терміни виробництва кінофільму, формат екрану, звукове оформлення, назву), стратегію маркетингу, розроблення рекламно-інформаційної кампанії. Створює знімальну групу і бере участь в керівництві її виробничо-економічною і фінансовою діяльністю. Контролює виконання робіт з виробництва фільму у встановлені планом строки і в межах кошторисно-фінансових асигнувань, встановлених для фільму. Здійснює аналіз творчо-виробничої і фінансової діяльності знімальної групи. Організовує пропаганду, рекламування та ефективне просування кінофільму в кінотеатральний прокат, на телебачення, відео.