Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електромонтер з ескізування трас ліній електропередачі III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: призначення ПЛ, РП, ТП і кабельних ліній; правила складання ескізів і виготовлення планів (схем) на кальці, топографічні знаки і позначки; правила читання креслень і проектів будівництва повітряних і кабельних ліній; елементарні знання з електротехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає ескізи планів трас повітряних ліній (ПЛ) з їхньою прив'язкою до місцевості і окремих будівель з зазначенням типів опор, встановленого і приєднаного устаткування. Виготовляє плани (схеми) на нові ПЛ на кальці за ескізами і здійснює коригування існуючих планів ПЛ на кальці. Складає паспортні дані на вперше побудовані ПЛ. Веде технічну документацію за адресами. Наносить нумерацію опор на схемах ПЛ, а також розподільних пунктів (РП) і трансформаторних підстанцій (ТП). Складає ескізи на нові кабельні лінії, нові муфти діючих кабельних ліній з вивірянням їх за реперами або з прив'язкою до окремих будівель. Виготовляє плани і кальки на нові кабельні лінії за ескізами. Виготовляє нові плани й кальки замість зношених. Вносить на плани й кальки всі зміни в розташуванні кабельних ліній і муфт. Складає паспортні карти на вперше прокладені кабельні лінії.