Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Помічник майстра 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес виробництва на дільниці, яка обслуговується; режим і правила його регулювання; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується; правила технічної експлуатації устаткування і догляду за ним; призначення окремих вузлів та механізмів устаткування та порядок їх розбирання та збирання; передові методи організації свого робочого місця; правила прийому та здавання зміни, ведення профілактичного ремонту, здавання та прийому устаткування з капітального ремонту; вимоги до якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; методи організації праці всіх робітників комплекту; основні техніко-економічні показники роботи комплекту; види браку, заходи щодо його запобігання та усунення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує плетільні машини у виробництві азбестових технічних виробів. Розставляє робітників по робочих місцях. Здійснює технічне керівництво робітниками та забезпечує ритмічну і високопродуктивну роботу на комплекті. Контролює дотримання робітниками комплекту технологічного режиму, правил технічної експлуатації та догляду за устаткуванням, своєчасне та якісне здавання продукції. Провадить профілактичний огляд устаткування, поточний ремонт устаткування та його налагодження, перезаправку. Готує та здає устаткування в капітальний ремонт, приймає з ремонту. Забезпечує комплект робочими пристроями, запасними частинами і деталями, допоміжними матеріалами, тарою, напівфабрикатами. Контролює роботу устаткування і робітників комплекту. Веде облік простоїв устаткування. Веде необхідну документацію. Дотримується правил безпеки на комплекті, який обслуговується. Здійснює пробні роботи та випробування за завданнями майстра. Розраховує заправні дані відповідно до асортименту продукції, яка виробляється, і швидкісного режиму робочих органів устаткування згідно з технологічними заправляннями.