Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Налагоджувальник устаткування у виробництві аерозольних пакувань 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи автоматів, напівавтоматів автоматичної лінії; правила налагоджування та перевірки на точність вузлів механізмів; будову, призначення і застосування складних та точних контрольно-вимірювальних приладів; кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує устаткування на окремих дільницях виробництва аерозольних пакувань; автоматів та напівавтоматів виготовлення клапанів і аерозольних літографованих балончиків; машину для лакування, ґрунтування, закриття і пакування аерозольних балонів та забезпечує безперервну роботу всієї автоматичної лінії. Регулює автоматичні вузли у процесі роботи. Підналагоджує окремі механізми автоматичної лінії. Змінює дозуючі головки та форматори під час переналагоджування автоматичної лінії. Виконує необхідні розрахунки за таблицями, які зв'язані зі зміненням діаметру балонів автоматичної лінії. Бере участь у поточному ремонті агрегатів, автоматів та напівавтоматів.