Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник полімеризації 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника полімеризації 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес полімеризації і правила регулювання його; фізико-хімічні властивості сировини; умови нормального ведення процесу, типові порушення режиму, їх причини та способи щодо їх запобігання та усунення; конструктивні особливості та правила обслуговування основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і автоматичних систем регулювання; методику розрахунків; державні стандарти на сировину, напівфабрикати та готову продукцію; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес полімеризації з центрального пульта керування з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень, керує регулювальними пристроями. Бере участь у ремонтних роботах основного та допоміжного устаткування.

Приклади робіт
Ведення процесу полімеризації, контроль та координація робіт дільниць (відділень) полімеризації легкого масла, поліетилену, капролактаму, блочного полістиролу, сополімерів стиролу, полівінілхлориду, полівінілацетату, поліпропилену, поліхлорвінілової смоли тощо.