Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів та продукції; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; правила зберігання напівфабрикатів та готової продукції; правила оформлення документів з видавання продукції; інструкцію з обліку та звітності; вимоги до сировини та готової продукції; методику проведення аналізів; прийом робіт; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес підготовки сировини, напівфабрикатів та готової продукції. Налагоджує лінії для прийому та перекачування сировини, напівфабрикатів та продукції. Готує під завантаженя вагони. Перевіряє справність кранів, трубопроводів, точність замірів продукції. Приймає сировину в приймальні баки, цистерни, танки, бункери. Готує сировину (очищає, дробить, просіває, сушить тощо). Для продуктів, які видаються (сипучих, твердих, рідких та газоподібних), готує уклони, суміші та розчини згідно з установленою рецептурою. Завантажує готову продукцію за допомогою кратцер-крана. Стежить за правильним зберіганням всіх видів сировини та продукції. Розраховує кількість потрібної сировини, перераховує показники у вагові одиниці вимірювання та оформлює технічну документацію. Веде облік сировини, напівфабрикатів та продукції, які отримуються та відпускаються. Керує кратцер-кранами та обслуговує їх, обслуговує конвеєри, елеватори, ємкості, сушильні апарати, змішувачі, дробарки, сита, грохоти, фільтри, вентиляційні установки, циклони, маневровий пристрій, віброплити, насоси, транспортні механізми, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади, запірнорегулювальні пристрої. Визначає та усуває дрібні несправності в роботі устаткування. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.