Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник перегонки 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника перегонки 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва продукту; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується; основи та суть технологічного процесу; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та напівпродуктів; технічні умови на готову продукцію; правила відбору проб; схему комунікацій, трубопроводів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес простої перегонки (ректифікації, дистиляції, розгонки) під вакуумом або водяною парою з метою часткового або попереднього грубого розділення сумішей або веде середньої складності технологічний процес перегонки (дистиляції, ректифікації, розгонки) під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Нагріває сировину до температури кипіння товарної фракції, точно регулює температурний режим, тиск, швидкість подавання сировини та інших параметрів у межах, які установлені технологічним регламентом. Конденсує пари рідини у конденсаторі-холодильнику. Підтримує температуру води у холодильнику на заданому рівні. Підтримує заданий рівень рідини в апаратах. Пропарює трубопроводи. Стежить за роботою випарника та конденсатора-холодильника. Приймає рідкі полімери до сховища. Відбирає готовий продукт, очищає апарат від кубового залишку, промиває апаратуру та комунікації. Відбирає проби кубових залишків, готової продукції. Контролює та регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуальними спостереженнями. Обслуговує перегінні апарати, обігріваючі пристрої, конденсатори, насоси, комунікації, контрольно-вимірювальні прилади. Готує устаткування до ремонту.

Приклади робіт
Очистка речовин від домішок смол методом використання різниці температур кипіння продукту та домішок.