Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник нейтралізації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника нейтралізації 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; правила ведення технологічного процесу нейтралізації; будову та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини, готової продукції; правила відбору проб; методику проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний процес нейтралізації з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Готує та завантажує реактори реагентами. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Контролює одержання розчину в реакторах до встановленого pH. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Перекачує готовий продукт в ємкості для зберігання. Підтримує оперативний зв'язок з суміжними цехами. Стежить за станом устаткування. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень, керує регулювальними пристроями. Бере участь у ремонтних роботах.

Приклади робіт
Ведення процесу нейтралізації і керівництво апаратниками у виробництвах: капролактаму, тринатрійфосфату, триполіфосфату, амофосу, нітрофену, діамонію фосфату, хромових сполук, хлоретилу, а також нейтралізація каустичного магнезиту азотною кислотою в апаратах закритого типу (реакторах) до встановленого pH, нейтралізація барієвих та стронцієвих солей соляно-кислим методом.