Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник випаровування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випаровування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; суть технологічного процесу та технологічний режим, будову устаткування, яке обслуговується; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини; вимоги до сировини та готової продукції; правила відбору проб; методику проведення аналізів; схему комунікацій; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес випаровування та керує апаратниками нижчої кваліфікації у виробництвах: оцтового ангідриду, ефіру-сирцю, полікарбонату і чистого антрацену. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Заміряє витрати сировини та вихід готової продукції, оцінює їх якість за результатами аналізів, Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, за станом і роботою устаткування, яке обслуговується. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.