Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник ацетилування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника ацетилування 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; технологічний режим та суть процесу ацетилування; методику розрахунку дозованих компонентів; послідовність виконання операцій ацетилування за стадіями; правила та способи регулювання режимів. роботи мішалок, температур нагрівання та охолодження; правила завантаження ацетилуючої суміші та целюлози; правила відбору проб; способи визначення моменту утворення "сиропу", режим промивок готового продукту; фізико-хімічні властивості розчинників, технічні умови на готовий продукт; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес ацетилування бавовняної целюлози з отриманням продуктів ацетилцелюлози та триацетатцелюлози. Керує апаратниками нижчої кваліфікації. Настроює двигун мішалки на задану швидкість, подає другу ацетилуючу суміш. Веде процес ацетилуванням у тих же режимах, що і при першій ацетилуючій суміші. Перед закінченням реакції збільшує швидкість обертання мішалки та подає третю ацетилуючу суміш. Веде процес ацетилування. Визначає момент утворення "тіста" та "сиропу". Під час досягнення "сиропу" заданої в'язкості провадить дво- трикратну промивку хімічними розчинами, вивантажує через фільтр у висаджувач.