Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера складання електричних машин, апаратів та приладів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення, принцип роботи та технологію складання електротехнічних виробів на дільниці, яку обслуговує; Державні стандарти на вироби, що виготовляються; методи контролю та правила приймання; будову, призначення, принцип роботи та правила експлуатації складних контрольно-вимірювальних приладів та установок і способи їх настроювання та регулювання; систему допусків та посадок, класи точності та чистоти оброблення; основні закони електротехніки; правила ведення обліку та звітності з прийнятої та забракованої продукції; способи виявлення та запобігання браку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує контроль та заключне приймання електричних машин постійного та змінного струму малої та середньої потужності, складних, але не відповідальних високовольтних та низьковольтних апаратів, щитових електровимірювальних приладів класу 1,5-1,0, самописних та трифазних приладів класу 2,5 та приладів опору класу 0,01. Контролює вакуумне просочування виймальної частини та складання силових конденсаторів. Визначає причини дефектів у процесі складання та своєчасно вживає заходів для їх усунення. Користується складними контрольно-вимірювальними приладами та установками із самостійним їх налагодженням та регулюванням. Перевіряє взаємне положення спряжених деталей та прилягання поверхонь за допомогою універсального вимірювального інструменту. Веде облік та звітність з прийнятої та забракованої продукції.

Приклади робіт
Вимикачі автоматичні - контроль заключного складання та регулювання. Вимикачі масляні - контроль заключного складання. Генератори - контроль монтажу за принциповою схемою. Електродвигуни постійного та змінного струму потужністю до 100 кВт - типові контрольні випробування та приймання. Машини та апарати електропобутові - контрольні випробування та приймання. Прилади опору: магазини, мости, потенціометри, зразкові котушки, потенціометричні та мостові установки - перевірка за електричними параметрами. Системи магнітні з довжиною полюсів понад 1000 мм - контроль складання. Станції магнітні - контроль заключного складання. Схеми друковані - перевірка якості травлення. Якорі та ротори електричних машин з номінальною швидкістю обертання до 3000 об./хв. - контроль динамічного балансування.