Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Фільтр-пресувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією фільтр-пресувальника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та правила налагодження баків-реакторів для окислення та осадження гідрату закису заліза, насосів і фільтр-пресів різних конструкцій; будову, призначення та правила застосування точних і складних контрольно-вимірювальних приладів; технологічне призначення та властивості солей, кислот, лугів, правила та вимоги до сировини, напівфабрикатів та кінцевих продуктів; прийоми і правила фільтрації та пресування гідрату закису заліза на фільтр-пресах із гідравлічними та механічними затискувачами; основи неорганічної хімії в межах роботи, яку виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує розчини сульфату заліза та луги за спеціально розробленими рецептами. Фільтрує, відстоює, веде процес осадження та окислення гідрату закису заліза відповідно до контрольних специфікацій. Дозує в заданому співвідношенні хімікати та завантажує їх у ємкості. Відбирає проби на аналіз, визначає надлишок лугів їх титруванням. Пресує гідрат закису заліза відповідно до контрольних специфікацій. Установлює та регулює за приладами режим роботи насосів, фільтр-пресів різних конструкцій. Налагоджує устаткування в процесі роботи та усуває неполадки під час ведення технологічного процесу виготовлення гідрату закису заліза.