Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Відпальник кабельних виробів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та правила експлуатації трубчастої, прохідної та ковпакової печей, гідроредукторів та пневмоприводів; правила завантаження та вивантаження кабелів; марки та конструкції кабелів, які відпалює; властивості матеріалів, які застосовує для виготовлення кабелю; технологічні режими відпалу; вплив виміру температури та захисної атмосфери на властивості та якість кабелів; методи перевірки інертності захисного газу, застосування приладів теплоконтролю; вимоги до готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відпалює кабелі з мінеральною ізоляцією у сталевій оболонці в трубчастій прохідній печі в атмосфері водню та кабелів у мідній оболонці у прохідній роликовій та ковпаковій печах із захисною газовою атмосферою. Завантажує та вивантажує кабелі з печі. Регулює температуру робочого простору печі, перевіряє інертність газу. Контролює якість відпаленого кабелю. Веде журнал обліку готової продукції.