Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Контролер якості продукції та технологічного процесу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка, та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: асортимент продукції, яка виробляється; параметри технологічного процесу; будову, принцип роботи устаткування та контрольно-вимірювальних приладів на дільниці, яка обслуговується; правила відбору проб та методику проведення аналізів; вплив стану устаткування на якість продукції, яка випускається; державні стандарти та технічні умови на сировину та готову продукцію.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює хід технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів згідно з картами контролю (аналізу готового продукту, конденсатів, води, плавів, аналізів викидів газу в атмосферу тощо). Веде вхідний контроль якості сировини та матеріалів (звіряє результати аналізу з даними сертифіката якості, паспорта; видає висновки про придатність для використання у виробництві). Приймає з цехів партії продукції. Веде міжопераційний контроль якості продукції на експорт і спецпродукції. Оформляє акти на несортну продукцію. Бере участь в розгляданні претензій та рекламацій від споживачів. Контролює дотримання апаратниками технологічного регламенту згідно з інструкційною картою. Оцінює технічний стан працюючого устаткування. Контролює своєчасний та правильний відбір проб. Провадить контроль внутрішнього стану кузовів рухомого складу (залізничних вагонів, мінераловозів тощо) і надає дозвіл на використання його під завантаження. Бере участь в прийманні устаткування після технологічних зупинок, чищень та ремонтів.