Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Диспетчер із забезпечення польотів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Підготовка за встановленою програмою. Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, Повітряний кодекс України; накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту і зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, відповідні документи Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), що регламентують діяльність цивільної авіації, структуру та напрями діяльності авіапідприємства (авіакомпанії); керівництво виконання польотів за напрямом своєї роботи; правила радіообміну з екіпажами повітряних суден; правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації; основи трудового законодавства; іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері; норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує оперативне регулювання роботи екіпажу повітряного судна під час підготовки та виконання польоту. Складає плани польотів та подає їх до відповідних підрозділів обслуговування повітряного руху. Під час виконання польоту за повторювальними планами контролює їх активацію у встановлений перед виконанням рейсу час. Забезпечує контроль підготовки та виконання рейсів із дотриманням вимог безпеки польотів. Оцінює метеорологічну та навігаційну обстановку. Забезпечує експлуатанта необхідною документацією для виконання польотів (дозволами, аеронавігаційною та метеорологічною інформацією тощо). Враховує та оцінює в аеронавігаційних розрахунках та оперативному плануванні рейсів технічні можливості повітряних суден та відповідного аеронавігаційного обладнання, інші обмеження, що впливають або можуть вплинути на виконання польотів. Аналізує відповідність льотно-технічних характеристик повітряних суден, на яких виконуватимуться рейси, обсягам комерційного завантаження, характеристикам та стану злітно-посадкових смуг та метеорологічним умовам на аеродромі призначення, запасних аеродромах і на маршруті польоту. У разі виявлення технічних обмежень повітряних суден, в їх льотно-експлуатаційних характеристиках, нормах робочого часу екіпажів або обмежень технічних можливостей аеропортів та їх відповідного наземного обладнання інформує про це відповідні підрозділи експлуатанта. За необхідністю ініціює виконання польоту за зміненим маршрутом, затримку або скасування рейсу, координуючи свої дії з відповідними службами, розраховує оптимальну кількість пального для кожного рейсу, виходячи із економічності та безпеки його виконання у разі виникнення нештатної ситуації. Контролює виконання польотів, використовуючи комунікаційні засоби. Забезпечує відповідність діючим вимогам навігаційних баз даних, що використовуються експлуатантом, як на борту повітряного судна, так і тих, що застосовуються для аеронавігаційних розрахунків та виконання польотів. Контролює дотримання членами екіпажу норм робочого часу та передпольотного відпочинку. Дотримується вимог керівництва виконання польотів, інших нормативних документів цивільної авіації України за напрямом своєї роботи. У разі виникнення нестандартних або аварійних ситуацій діє відповідно до установлених інструкцій та планів дій.