Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію обмоток та ізоляції силових і вимірювальних трансформаторів з класом напруги до 110 кВ, трансформаторів для живлення випрямлячів, регулювальних трансформаторів, масляних реакторів; прийоми робіт і послідовність операцій під час виготовлення обмоток та ізоляції трансформаторів з класом напруги до 110 кВ; конструкцію обмоток та ізоляції і принцип роботи електричних машин змінного струму, синхронних електродвигунів потужністю до 25000 кВт і синхронних компенсаторів потужністю до 25000 кВА, а також шунтових, серієсних компаундних електродвигунів і генераторів постійного струму; різновиди переходів у лобових частинах обмоток з багатопаралельними провідниками у витку, схеми обмоток статорів, роторів, якорів; ізоляцію з азбестоскловолокнистих матеріалів на кремнійорганічній основі і епоксидних смолах; транспозицію витків обмотки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Ремонтує і виготовляє неперервні обмотки, ізоляцію головну й поздовжню силових трансформаторів загального і спеціального призначення всіх потужностей з класом напруги до 110 кВ. Ремонтує обмотки і ізоляцію, замінює частину обмотки або робить повну перемотку обмоток електричних машин змінного струму потужністю до 50 тис.кВт, а також шунтових, серієсних, компаундних електричних машин постійного струму за кресленнями, схемами й розрахунковими записками. Визначає стан ізоляції із застосуванням мегомметра і приладу контролю вологості (ПКВ). Просочує обмотку, проводить пресування ізоляції, їх запікання і сушіння. Вкладає стрижні в пази, піднімає і опускає крокові секції, згинає стрижні і виготовляє переходи, перез'єднує обмотки з зірки на трикутник, виготовляє на верстатах і за шаблонами полюсні котушки із фасонної міді на ребро і плазом. Виготовляє хвильові і петльові обмотки.

Приклади робіт
Місця паяння проводів і регулювальні відгалуження обмоток трансформатора ТРДН-32000/110 - регулювання. Обмотки вищої напруги випробувального трансформатора напругою 120 кВ потужністю 50 кВА - намотування. Обмотки вищої напруги трансформатора ТРДЦН-63000/110 - ремонт із частковим перемотуванням. Обмотки вищої напруги трансформатора ТМН-2500/35 - намотування. Обмотки статорів асинхронних електродвигунів потужністю 3000 кВт напругою 6 кВ - намотування. Обмотки статорів генераторів потужністю 50000 кВт - поновлення лакового покрову. Полюсні котушки із фасонної міді на роторі синхронного компенсатора потужністю 3000 кВА - ремонт із заміною корпусної і виткової ізоляції. Ротори електродвигунів потужністю 750 кВт - переізолювання листів сталі. Шайби кутові з електрокартону марки Г для трансформатора ТМН-6300/110 - виготовлення. Якорі серієсних електродвигунів постійного струму потужністю 250 кВт - перемотування.