Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з обслуговування устаткування електростанцій III групи кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію ремонту і технічного обслуговування автоматизованих і неавтоматизованих теплових пунктів; тепловий і гідравлічний режими роботи теплових мереж; режим роботи споживачів тепла; будову й порядок регулювання систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання і кондиціювання повітря; будову, принцип роботи та місця установлення засобів вимірювань; слюсарну справу; основи теплотехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує (вмикає, вимикає) і налагоджує устаткування теплових пунктів і вузлів систем теплопостачання: теплові пункти з автоматизованими установками гарячого водопостачання, що не мають двоступеневих підігрівачів увімкнутих за послідовною та змішаною схемою; теплові пункти з тиском на зворотній лінії більш 0,1 МПа (1 кгс/кв.см); теплові пункти з автоматизованими системами опалення потужністю до 2326-103 Вт (2 Гкал/год.); теплові пункти з неавтоматизованими системами вентиляції; теплові пункти будинків висотою до 10 поверхів. Налагоджує елеваторні вузли і контролює їхню роботу, контролює і регулює кількість пари і води в мережі, що подається для підігрівачів гарячого водопостачання, калориферів, кондиціонерів і для технологічних потреб. Приймає з ремонту устаткування теплових пунктів, вузлів систем теплопостачання і розвідних мереж. Контролює температуру зворотної води, повернення конденсату, раціональне витрачання тепла. Веде облік витрат води в мережі, пари, відпуску тепла споживачам. Контролює додержання споживачами тепла правил користування електричною і тепловою енергією та інструкцій з обслуговування теплових пунктів.