Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник одержання сухих кормів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва сухих кормів; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів; стандарти та технічні умови на сировину та готову продукцію; норми витрат сировини і допоміжних матеріалів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання сухих кормів: зневоднює велику і дрібну м'язгу, глютен на фільтрпресах, вакуум-фільтрах і шнекових пресах; здійснює попереднє сушіння кормів у сушарках безперервної та періодичної дії; подрібнює підсушені корми; проводить кінцеве сушіння кормів у сушарках різного типу; просіює сухі корми на просівальних машинах; відділяє феродомішки від сухих кормів, передає їх на склад для зберігання. Регулює та підтримує заданий технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами хімічних аналізів і візуальними спостереженнями. Забезпечує задану якість і вихід сухих кормів без наднормативних втрат у виробництві. Здійснює налагодження технологічного режиму й роботи основного та допоміжного устаткування. Виконує нескладний ремонт устаткування і комунікацій. Приймає та веде облік сировини, допоміжних матеріалів і здає готову продукцію. Веде технічну документацію.