Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва сирого картопляного або кукурудзяного крохмалю; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів і готової продукції; методи контролю і регулювання технологічного режиму; державні стандарти та технічні умови на сировину і готову продукцію; норми витрат сировини та допоміжних матеріалів; будову і правила експлуатації технологічного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; правила ведення обліку та звітності.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання сирого картопляного або кукурудзяного крохмалів. У процесі одержання картопляного крохмалю: транспортує та миє картоплю, подрібнює її на подрібнювальних машинах, виділяє картопляний сік з кашки і здійснює рафінування крохмальної суспензії на ситах; промиває крохмаль на гідроциклонах, зневоднює крохмаль на центрифугах і вакуум-фільтрах. У процесі одержання кукурудзяного крохмалю: проводить замочування кукурудзяного зерна в замочувальних чанах і грубе подрібнення замоченого зерна в дробарках; виділяє зародок на гідроциклонах, здійснює тонке подрібнення кашки на подрібнювальних машинах, відділяє крохмаль від зародка і м'язги на ситах. Проводить сепарування крохмального молока на відцентрових сепараторах, флотаційних машинах і камерах, електрофлотаторах. Регулює і підтримує заданий режим технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів і візуальним спостереженням. Налагоджує технологічний режим і роботу основного та допоміжного устаткування для перероблення картоплі та кукурудзи. Забезпечує задану якість і вихід продукції, яка виробляється. Веде технічну документацію. Виконує нескладний ремонт устаткування та комунікацій. Приймає та веде облік сировини, допоміжних матеріалів і здає готову продукцію. Керує підпорядкованим персоналом, забезпечує безперервність технологічного процесу.