Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник одержання сиропів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва глюкози або патоки; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, ферментних препаратів, допоміжних матеріалів та готової продукції; методи регулювання технологічного режиму; правила ведення обліку та звітності; державні стандарти і технічні умови на сировину і готову продукцію; норми витрат сировини, ферментних препаратів та допоміжних матеріалів; будову та правила експлуатації технологічного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання глюкозного або патокового сиропів. Промиває крохмаль на ситах, сепараторах, центрифугах, гідроциклонах. Здійснює кислотний гідроліз крохмалю у конверторах або оцукрювачах безперервної дії. Нейтралізує кислоту в нейтралізаторах; під час гідролізу за допомогою ферментів здійснює кислотне або ферментативне оцукрювання розрідженого крохмалю у конверторах або оцукрювачах безперервної дії. Регулює величину pH і оцукрювання в оцукрювальних місткостях, а також підігрівання продукту. Очищає одержані гідролізати на фільтрувальному устаткуванні. Уварює очищені глюкозні або патокові сиропи у випарних апаратах, охолоджує готовий сироп у холодильнику, зливає у спеціальні місткості. Здійснює кристалізацію глюкози в періодичних або безперервно діючих кристалізаторах. Проводить центрифугування глюкозних утфелів у центрифугах. Сушить, розсіює та упаковує кристалічну глюкозу. Регулює і підтримує заданий режим технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами хімічних аналізів і візуальними спостереженнями. Забезпечує задану якість та вихід глюкози або патоки без наднормативних витрат у виробництві. Налагоджує технологічний режим і роботу основного і допоміжного устаткування. Виконує нескладний ремонт устаткування та комунікацій. Приймає та веде облік сировини, ферментних препаратів і допоміжних матеріалів, здає готову продукцію. Веде технічну документацію. Забезпечує безперервність технологічного процесу.