Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Старший машиніст котельного устаткування IV група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Спеціальна підготовка з управління та стаж роботи за професією машиніста котлів III групи кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, технічні характеристики устаткування; теплові захисти й теплові схеми котельного відділення котлотурбінного цеху; системи паливоподавання і пилоприготування; принципові схеми теплового контролю і автоматики; техніко-економічні показники роботи устаткування котельного відділення; основи теплотехніки, електротехніки, механіки й водопідготовки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує надійну й економічну роботу всього котельного устаткування. Проводить пуск, зупинку, випробування, опресування устаткування. Розподіляє навантаження між котельними агрегатами в разі зміни диспетчерського графіка. Здійснює перемикання в теплових схемах котельного відділення. Виводить устаткування в ремонт. Контролює мазуто- і газопроводи, системи пилоприготування, гідрозоловилучення. Ліквідує аварійні ситуації в котельному відділенні. Виявляє і усуває несправності в роботі устаткування. Підготовляє робочі місця і допускає до робіт на допоміжному теплосиловому устаткуванні, проводить вторинний допуск і підготовку робочих місць для виконання робіт на котлоагрегатах з дозволу начальника зміни цеху. Керує підлеглими робітниками.

Спеціалізація
Теплопродуктивність котла до 50 Гкал/год.