Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту парогазотурбінного устаткування 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні характеристики, кінематичні і гідравлічні схеми основного й допоміжного устаткування, що ремонтується; методи ремонту, складання, демонтажу й монтажу, перевірки на точність і випробовування відремонтованого устаткування; допустимі навантаження на вузли, деталі й механізми устаткування і профілактичні заходи щодо запобігання пошкодженням, корозійному спрацюванню та аваріям; основні технічні показники нормальної роботи турбоагрегату, види основних його пошкоджень; схеми головних паропроводів, живильних і дренажних трубопроводів, маслосистеми, системи регулювання, захисту й паророзподілу турбінної установки; терміни огляду посудин, що працюють під тиском, підіймачів, кранів; методи визначення якості матеріалів, придатності арматури залежно від параметрів середовища; правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідйомних машин і механізмів; порядок і організацію робіт бригади з ремонту турбін; нормування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ремонт, реконструкцію, відновлення, складання, регулювання, випробовування і налагодження особливо складних вузлів і механізмів турбоагрегатів парових і газових, арматури високого і надвисокого тиску, устаткування спецводоочищення з використанням особливо складних засобів механізації, інструменту з пневматичним і електричним приводом, складних засобів вимірювань, такелажних і транспортних засобів. Перевіряє якість виготовлених деталей і відповідність їх розмірів до креслень. Ремонтує і налагоджує системи регулювання, захисту й паророзподілу турбоагрегату, відновлює ущільнюючі поверхні в парових і водяних засувках високого й надвисокого тиску великих розмірів. Проводить вимірювання і заповнює формуляри. Перевіряє і підготовляє відремонтовані вузли турбоагрегату до випробовування, бере участь у їх налагодженні зі здаванням в експлуатацію під навантаженням. Організовує роботи з ремонту і налагодження устаткування і ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів.

Приклади робіт
Вали турбіни - заміна оболонки валу. Диски упорні роторів турбін - проточування, шліфування, перевірка на биття, заміна диску. Конденсатори - повна або часткова заміна трубок, хімічне чищення, гідравлічне випробовування. Клапани стопорні, регулюючі - заміна, наварювання і розточування сідел. Насоси всіх типів, у тому числі турбоживильні з гідромуфтою - повний ремонт, проведення вимірювань, випробовування і пуск. Підігрівачі високого й низького тиску - ремонт із заміною трубок. Регулятори частоти обертання - ревізія і ремонт гідромеханічної частини, арматури й маслонасосів. Система регулювання турбіни - ремонт, настроювання, зняття характеристик. Установки газотурбінні - налагодження системи регулювання подавання газотурбінного палива. Ущільнення надбандажні - перевірка, підгонка і установлення мінімальних зазорів, заміна окремих вставок.