Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник приготування окисленого крохмалю 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта га мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологію і технологічний режим окислення крохмалю; властивості сировини та допоміжних матеріалів; правила роботи з хімічними речовинами; будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування; вимоги до якості окисленого крохмалю; порядок ведення обліку та технічної документації; правила відбору проб і проведення нескладних аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес приготування окисленого крохмалю. Дозує і наповнює реактори крохмальною суспензією. Готує розчини окислювачів, кислот, лугів, соди, дозує їх та направляє у реактор. Нагріває суспензії до заданої температури. Регулює процес окислення крохмальної суспензії за результатами хімічних аналізів та показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Додержується графіка роботи реакторів. Контролює та регулює роботу реакторів, дозаторів, адсорберів, змішувальних механізмів, вентиляційних пристроїв. Пускає і зупиняє обслуговуване устаткування, усуває несправності в його роботі. Миє та чистить устаткування. Відбирає проби та проводить нескладні аналізи. Веде встановлений облік та технічну документацію.