Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор лінії для виробництва борошна та гранул 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію та технологічні режими виготовлення борошна і гранул з екструдованих круп; вимоги до готової продукції; будову та кінематичні схеми обслуговуваного устаткування лінії; способи виявлення й усунення несправностей у роботі окремих видів обладнання; правила ведення обліку та технічної документації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виробництва борошна та гранул із екструдованих круп для використання їх у виробництві кондитерських виробів як наповнювачів на потоково-механізованих лініях з пульта керування. Забезпечує за допомогою засобів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів дотримання заданого технологічного режиму. Контролює і регулює температурні режими. Контролює якість розривання крупи й розмір гранул, ступінь подрібнення борошна з гранул та її вологість. Контролює рівень накопичення борошна та крупи в бункерах-накопичувачах, дотримання норм витрат сировини. Усуває причини, які викликають погіршення якості продукції, зниження продуктивності, несправності в роботі механізмів. Підготовляє устаткування до здавання у ремонт та приймає його з ремонту. Веде технічну документацію.