Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник одержання декстрину 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання декстрину 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію і режим процесу декстринізації крохмалю, будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування; вимоги до якості сировини, напівфабрикату і готової продукції; методику аналізу готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання декстрину під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Розщеплює молекули підкисленого крохмалю шляхом нагрівання у спеціальних апаратах-декстринізаторах періодичної та безперервної дії. Забезпечує задану глибину декстринізації для одержання продукції потрібної якості: кольору, розчинності, в'язкості шляхом регулювання температури, тиску і тривалості процесу декстринізації залежно від якості сировини, яка надходить. Забезпечує безперервність надходження крохмалю, ферменту. Визначає готовність декстрину йодною пробою. Проводить нескладні аналізи. Охолоджує декстрин, просіює його та упаковує. Регулює роботу обслуговуваного устаткування. Пускає та зупиняє устаткування, усуває несправності в його роботі.