Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник одержання декстрину 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання декстрину 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва декстрину; конструктивні особливості устаткування, що застосовується у виробництві декстрину, правила його налагодження; фізико-хімічні і технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію; норми витрат сировини і допоміжних матеріалів; методи контролю і регулювання технологічного режиму; правила ведення обліку та звітності.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання декстрину. Забезпечує безперервність усього технологічного процесу декстринізації крохмалю. Контролює, регулює та підтримує заданий режим технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами хімічних аналізів і візуальними спостереженнями. Здійснює налагодження технологічного режиму та роботи основного й допоміжного устаткування, пускає і зупиняє його. Виконує нескладний ремонт устаткування та комунікацій. Розраховує потрібну кількість сировини та допоміжних матеріалів. Приймає сировину і здає готову продукцію. Відбирає проби. Веде технічну документацію.