Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Карамельник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією карамельника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний режим, правила та прийоми оброблення карамельної маси для виготовлення карамелі з подвійними начинками, формування батонів, джгуту; будову, принцип роботи, правила експлуатації та способи регулювання обслуговуваних машин та механізмів; призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Промиває, обробляє карамельну масу для виготовлення карамелі з подвійними або густими начинками вручну, охолоджує, розпластовує карамельну масу на столах. Витягає масу на витягувальній машині. Стежить за темперуванням начинок. Закладає та обробляє пласти на катально-начиняльній машині. Регулює надходження начинок й оформляє карамельний батон, витягує батон у джгут на калібрувально-витягальному механізмі та передає його на карамелеформувальний агрегат. Регулює роботу калібрувально-відтягувального механізму і карамелеформувального агрегату, усуває несправності в його роботі.