Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Дражувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією дражувальника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: асортимент драже, що виробляється; властивості сировини, напівфабрикатів, готової продукції; рецептуру, технологічні режими та технологію виготовлення різних видів драже; вимоги до різних видів драже; будову дражувальних котлів; види, властивості драже лікувального призначення, дію на організм застосовуваних медикаментів, вітамінів, бактерійних, вірусних, ендокринних та інших препаратів, що застосовуються.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виготовлення лікерно-желейних видів драже або драже лікувального призначення, які містять медикаменти, вітаміни, бактерійні, вірусні, ендокринні або інші препарати, під керівництвом дражувальника вищої кваліфікації. Готує матеріали для дражувальної маси. Готує цукровий сироп за заданою рецептурою. Завантажує корпуси драже в котли. Стежить за процесом дражування з метою одержання драже потрібного розміру, ваги, форми та поверхні. Контролює витрати сировини, напівфабрикатів і якість готової продукції. Виявляє несправності в роботі дражувальних котлів.