Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора лінії у виробництві харчової продукції (виробництво сухого глютену) 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технології вітчизняного та зарубіжного виробництв зневоднення глютену, їх недоліки та переваги; будову і принцип роботи технологічного устаткування та засобів автоматики; можливі несправності, їх відображення на панелі пульта керування і способи усунення; вимоги до продукту вхідного, нейтралізованого та зневодненого глютену, верхнього сходу з декантера; програми експлуатації та обслуговування pH-трансмітера, електромагнітного витратоміра, перетворювача частоти вторинного двигуна, насоса подавання продукту тощо; інструкції з керування технологічними процесами з пульта керування і з обслуговування устаткування; стандарти та технічні умови на сухий глютен; основи управління персоналом; правила ведення обліку та звітності; правила й норми охорони праці, правила безпечного ведення робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес зневоднення глютену. Задає параметри роботи технологічного устаткування на стадіях одержання продукту. Організовує роботу персоналу з ведення технологічного процесу зневоднення глютену на всіх стадіях одержання продукту, усунення відхилень у роботі устаткування і його ремонтування. Контролює, регулює та підтримує режими роботи лінії за допомогою приладів регулювання процесу зневоднення глютену. Веде технічну документацію, облік та звітність. Керує підлеглим персоналом.